Xem theo ngày
Danh sách các Khu dân cư tại Hà Đông, đây là các dự án Khu dân cư ở Hà Đông đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.