Xem theo ngày
Danh sách các Khu căn hộ cao cấp tại Sơn Tây, đây là các dự án Khu căn hộ cao cấp ở Sơn Tây đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.