Tên dự án Triệu đồng
Danh sách các Khu căn hộ cao cấp tại Nam Định, đây là các dự án Khu căn hộ cao cấp ở Nam Định đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.