Tên dự án Triệu đồng
Danh sách các Khu căn hộ cao cấp tại Bến Tre, đây là các dự án Khu căn hộ cao cấp ở Bến Tre đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.