Xem theo ngày
  • Bán Cao ốc văn phòng Phú Xuyên

Tên dự án Triệu đồng
Danh sách các Cao ốc văn phòng tại Phú Xuyên, đây là các dự án Cao ốc văn phòng ở Phú Xuyên đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.