Xem theo ngày
Danh sách các Cao ốc văn phòng tại Điện Bàn, đây là các dự án Cao ốc văn phòng ở Điện Bàn đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.