Tên dự án Triệu đồng
Biệt thự Mai Anh Mega Mall 3,200 - 3,491

Chia sẻ thông tin dự án tại đây
Danh sách các Biệt thự tại Trảng Bàng, đây là các dự án Biệt thự ở Trảng Bàng đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.