Danh sách các Biệt thự tại Quận 9, đây là các dự án Biệt thự ở Quận 9 đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.