Tên dự án Triệu đồng
Khu dân cư Khu đô thị bờ đông sông Đáy 715 - 935

Chia sẻ thông tin dự án tại đây
Danh sách các dự án bất động sản tại Phủ Lý đang và đã triển khai, được cập nhật đầy đủ thông tin, giá dự án, chủ đầu tư, tiến độ xây dựng, thông tin được cập nhật liên tục.