Xem theo ngày
  • Mua bán nhà đất tại Sóc Sơn

Tên dự án Triệu đồng
Danh sách các Khu du lịch nghỉ dưỡng tại Sóc Sơn, đây là các dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng ở Sóc Sơn đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.