Xem theo ngày
Danh sách các Khu dân cư tại Huyện Nhà Bè, đây là các dự án Khu dân cư ở Huyện Nhà Bè đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.