Tên dự án Triệu đồng
Đất chia lô SH Land Gia Lai 1,200 - 1,364
Danh sách các Khu căn hộ cao cấp tại Gia Lai, đây là các dự án Khu căn hộ cao cấp ở Gia Lai đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.