Danh sách các Khu căn hộ cao cấp tại Dĩ An, đây là các dự án Khu căn hộ cao cấp ở Dĩ An đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.