Xem theo ngày
Tên dự án Triệu đồng
Danh sách các Đất chia lô tại Sóc Trăng, đây là các dự án Đất chia lô ở Sóc Trăng đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.