Xem theo ngày
Danh sách các Cao ốc văn phòng tại Hà Tĩnh, đây là các dự án Cao ốc văn phòng ở Hà Tĩnh đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.