Xem theo ngày
Tên dự án Triệu đồng
Khu dân cư Happy Home 790 - 2,370
Danh sách các Cao ốc văn phòng tại Cà Mau, đây là các dự án Cao ốc văn phòng ở Cà Mau đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.