Chia sẻ thông tin dự án tại đây
Danh sách các Biệt thự tại Phúc Yên, đây là các dự án Biệt thự ở Phúc Yên đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.