Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên cho rằng, cần cài đặt tâm thế cho thanh niên cộng đồng thiểu số với “Một khát vọng”, đó là khát vọng làm giàu; “Ba tinh thần”, gồm Tinh thần doanh nhân, Tinh thần sáng tạo có trách nhiệm, Tinh thần chiến binh trên thương trường.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ chia sẻ tại tọa đàm “Giảm nghèo trong cộng đồng dân tộc thiểu số: động lực từ doanh nhân trẻ” do Ngân hàng Thế giới và Viện Trí Việt (Đại học Tôn Đức Thắng) đồng tổ chức sáng 15/6/2013, tại nhà văn hóa sinh viên TP HCM.

Nhằm khuyến khích tinh thần khởi nghiệp của thanh niên cộng đồng thiểu số, xóa bỏ khoảng cách giàu nghèo, tọa đàm thu hút gần 350 thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên người Kinh, viên chức nhà nước, học giả, chuyên gia, doanh nhân, báo chí và Tổ chức phi chính phủ/xã hội tham gia.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ (thứ hai từ phải sang) chia sẻ cùng các diễn giả và thanh niên tại Tọa đàm

Chia sẻ với thanh niên và cử tọa, ông Vũ đã phân tích những rào cản hiện tại đối với quá trình khởi nghiệp của thanh niên cộng đồng thiểu số và kêu gọi cài đặt tâm thế cho thanh niên cộng đồng thiểu số với “Một khát vọng”, đó là khát vọng làm giàu và “Ba tinh thần” gồm Tinh thần doanh nhân, Tinh thần sáng tạo có trách nhiệm, Tinh thần chiến binh trên thương trường.

“Thanh niên vùng xuôi, thanh niên các nước làm được thì thanh niên các dân tộc thiểu số cũng làm được. Trách nhiệm người thanh niên đồng bào thiểu số phải mang lại cho em nhỏ, cha mẹ, ông bà có cuộc sống phồn vinh như vùng xuôi, các dân tộc khác đang có”, ông Vũ nói

Qua thống kê, trong 20 năm (1990 - 2010), Việt Nam đạt mức tăng trưởng bình quân 7,3% với mức thu nhập trung bình đầu người tăng gần gấp 5 lần và vươn lên từ một quốc gia đói nghèo trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình thấp trên thế giới.

Mặc dù tỉ lệ đói nghèo trong nhóm cộng dồng dân tộc thiểu số giảm 8% trong vòng 5 năm qua (từ 57,2% năm 2007 xuống còn 49,2% năm 2012), nhưng khoảng cách thu nhập giữa các vùng dân tộc thiểu số với các khu vực khác trên cả nước vẫn còn lớn.

Tại tọa đàm, các chuyên gia cho rằng, một trong những vấn đề then chốt của phát triển bền vững là phát triển con người bền vững.Nhà nước đã có chính sách và biện pháp tích cực hỗ trợ cộng đồng các dân tộc thiểu số.

Tuy nhiên, trong thời kỳ phát triển và hội nhập cần bổ sung những biện pháp đòn bẩy theo chiều xuất phát từ cộng đồng. Một trong những giải pháp có tính thiết thực và có khả năng nhân rộng cao đã và đang được áp dụng nhiều năm nay đó là vận động tuổi trẻ các dân tộc thiểu số vượt khó, lập thân, lập nghiệp và tham gia tích cực vào việc thay đổi bộ mặt của cộng đồng quê hương mình.

Thực tế đã có nhiều gương sản xuất, kinh doanh giỏi biết áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát huy lợi thế đất đai để vươn lên làm giàu chính đáng, có nhận thức sâu sắc về vai trò của mình trong giai đoạn mới, biết học tập, biết lao động đã trở thành bức tranh sinh động với nhiều màu sắc của ý chí, của tinh thần biết vươn lên từ khó khăn.

Đồng thời, tuổi trẻ dân tộc phải được tạo cơ hội đào tạo và khởi nghiệp để đóng vai trò lan tỏa và lâu dài hơn nữa, trở thành những doanh nhân giỏi ngay trong chính cộng đồng của mình, là nhân tố nòng cốt trong việc tạo ra công ăn việc làm và nâng cao sự thịnh vượng chung cho cộng đồng.

Làm thế nào để thanh niên dân tộc có hiểu biết, năng lực và điều kiện về kinh doanh, và quay trở về đóng góp cho chính cộng đồng của mình để chính họ đi đầu, lãnh đạo sự nghiệp làm giàu cho địa phương và cộng đồng? Đó là một vấn đề cần thảo luận theo nhiều chiều và với thành phần đa dạng.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Tiếp bước thành công của Tọa đàm lần thứ nhất (3/2013) với chủ đề “Phụ nữ lãnh đạo và Bức trần vô hình”, Tọa đàm lần thứ hai này đã nêu lên thực trạng và phân tích những khó khăn trong việc thúc đẩy tuổi trẻ dân tộc trở thành doanh nhân đóng góp trực tiếp cho sự phát triển kinh tế của cộng đồng.

Bên cạnh đó, Tọa đàm cũng lưu ý các nhà hoạch định chính sách, các nhà hoạt động xã hội, các doanh nghiệp, thanh niên nói chung và thanh niên dân tộc nói riêng cũng như dư luận về một thách thức xã hội đi đôi với tăng trưởng kinh tế chung

Đặc biệt, Tọa đàm khuyến khích những sáng kiến, biện pháp có thể hiện thực hóa ý tưởng “ươm mầm” doanh nhân trẻ người dân tộc (kinh phí, kiến thức, kinh nghiệm, tư vấn, cơ chế chính sách,…)

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ cho rằng, nền tảng khởi nghiệp làm giàu của thanh niên cộng đồng thiểu số vẫn chưa được chú trọng về mọi mặt. Thanh niên cộng đồng thiểu số còn bị ảnh hưởng lớn bởi “tính địa phương” – “Tính tộc người”, đây là đặc tính có tính xuyên suốt và chi phối mọi mặt và ảnh hưởng không nhỏ đến tâm thế của người dân.

“Tất nhiên, nó giúp bảo lưu bản sắc dân tộc và tài nguyên văn hóa, tuy nhiên cũng tạo quán tính “chấp nhận thua thiệt”, “an phận”, từ đó dẫn đến Tâm thế hội nhập thời đại – khởi nghiệp làm giàu chưa hình thành trong phần lớn thanh niên đồng bào thiểu số”, ông Vũ phân tích

Cũng theo ông Vũ, nền kinh tế tự cung – tự cấp theo kiểu “buôn – làng”“công xã” tại đây vẫn đậm nét, nông nghiệp là chủ yếu, và công nghiệp chưa tạo được vị thế cao trong chuỗi giá trị các ngành kinh tế cũng như chưa tạo ra môi trường thăng tiến cho thanh niên dân tộc thiểu số.

Điều đó cho thấy môi trường tạo ra cơ hội làm giàu – khởi nghiệp cho thanh niên đồng bào thiểu số hiện rất khó khăn.

“Nếu không có những mô hình mang đến sự phồn vinh cho các vùng sinh sống lâu đời của đồng bào các dân tộc ít người sẽ khó khăn lớn trong xây dựng hệ thống an ninh quốc phòng mà thực tế đã chứng minh. Như vậy, xây dựng cộng đồng các dân tộc thiểu số phồn vinh dựa trên thế hệ thanh niên khởi nghiệp làm giàu là phụng sự cho an ninh của đất nước” ông Vũ khẳng định.

Chiếc bánh sinh nhật của Trung Nguyên làm hoàn toàn từ cà phê

Vị Chủ tịch Tập đoàn này cho rằng, trước hết cần kiến tạo động lực cho thế hệ thanh niên các dân tộc thiểu số làm giàu cho gia đình, buôn làng, xây dựng quê hương.

Kế đó, xây dựng chiến lược toàn diện – liên thông – dài hạn để tạo nên thế hệ doanh nhân người thiểu số như một cấu phần chiến lược quốc gia về kinh tế - xã hội và an ninh cho cả các khu vực tập trung cộng đồng các dân tộc thiểu số đặc biệt các trọng khu Tây Nguyên, Tây Bắc, Trung bộ.

Và sau cùng là khởi động một mô hình khởi nghiệp làm giàu mẫu mực cho thanh niên có khả năng nhân rộng.

Ông Vũ cũng kêu gọi xây dựng Chiến lược toàn diện – liên thông – dài hạn trong kiến tạo thế hệ doanh nhân các dân tộc Tây Nguyên với Định hướng chiến lược phát triển thế hệ thanh niên làm giàu – xây dựng quê hương: Xanh – Bản Sắc – Phát triển bền vững.

Vốn chiến lược cho phát triển thế hệ thanh niên đồng bào thiểu số khởi nghiệp làm giàu – xây dựng quê hương có thể quy hoạch từ Vốn tự nhiên (tổng hòa theo định hướng khai thác thế mạnh đặc hữu từ tự nhiên của khu vực trên cơ sở bảo vệ tài nguyên, chủ quyền quốc gia), Vốn xã hội (nguồn vốn nhân lực và tài lực xã hội hóa cho chiến lược , nguồn vốn này cần được hiểu mang tính hội tụ và mở rộng), Vốn con người (tài nguyên nhân lực từ tinh hoa cộng đồng các dân tộc và thu hút nhân lực mở rộng từ các lĩnh vực cho chiến lực), Vốn Văn hóa (nguồn vốn đến từ những giá trị bản sắc tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc ít người liên thông đặc trưng văn hóa Việt Nam- ASEAN), Vốn biểu tượng (nguồn vốn thu hút từ Chương trình có tính biểu tượng mang đến giá trị thu được cộng đồng đồng thuận và hút được cộng đồng cùng hành động)

Ông Vũ đề xuất cần xây dựng Liên minh hỗ trợ thanh niên đồng bào thiểu số khởi nghiệp làm giàu với các thành phần: các doanh nghiệp lớn của các trọng khu có cộng đồng dân tộc ít người sinh sống hoặc có quan hệ mật thiết với khu vực.

Sau cùng là Xây dựng “Mô hình khởi nghiệp sinh thái” cho thanh niên đồng bào thiểu số khởi nghiệp – làm giàu. Gồm ba cấu phần: Mô hình nông –công nghiệp tích hợp – liên hoàn, Chính sách đặc biệt của Nhà nước, Liên minh 05 nhà trong hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Trung Nguyên bước sang tuổi 17: Khát Vọng Không Ngừng – Sáng Tạo Không Giới Hạn

* Hôm nay, 16/6/2013 là ngày kỷ niệm Trung Nguyên chính thức bước sang tuổi 17 – đánh dấu chặng đường 16 năm thành lập và phát triển thương hiệu Trung Nguyên – một thương hiệu luôn tiên phong sáng tạo,hết lòng vì một Việt Nam hùng mạnh - ảnh hưởng và luôn đồng hành cổ vũ, dẫn dắt thanh niên sáng tạo trong khởi nghiệp, hướng đến thành công.

* Bước sang tuổi 17 – lứa tuổi được xem là biểu tượng của sự nhiệt huyết và sung sức nhất của tuổi trẻ, Trung Nguyên tiếp tục khẳng định tinh thần sáng tạo và đặc biệt là sáng tạo có trách nhiệm trong từng sản phẩm cho ra mắt thị trường và trong từng hành động hướng đến cộng đồng và thanh niên Việt Nam.

* Lịch sử và văn minh được tạo ra bởi sáng tạo. Có thể nói, không có sáng tạo không có lịch sử và cũng không có tương lai. Loài người có được nền văn minh như ngày nay là nhờ óc sáng tạo; sáng tạo là động lực của phát triển, động lực của tương lai.

* Tại Việt Nam, Trung Nguyên đã nhận thấy yếu tố quan trọng của sáng tạo đối với đời sống và tìm ra thuộc tính quan trọng này trong cà phê. Đến nay, với tốc độ sáng tạo 3 tháng ra một sản phẩm mới, Trung Nguyên tự hào không chỉ là nhà sản xuất cà phê số 1 Việt Nam mà thương hiệu Trung Nguyên còn là nguồn cảm hứng, là tổ chức được xã hội tin tưởng và ủng hộvới trọng trách xây dựng một thế hệ trẻ sáng tạo vì một tương lai Việt Nam hùng mạnh và ảnh hưởng.

* “Sáng tạo có trách nhiệm” – giá trị cốt lõi của tinh thần cà phê mà Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên – Đặng Lê Nguyên Vũ và cộng sự theo đuổi, bồi đắp chính là năng lượng phát triển mạnh mẽ mà lại có tính hài hòa, không loại trừ lợi ích của các đối tượng có liên quan, sẽ là thông điệp chung cho thế giới khi Trung Nguyên bắt đầu trên con đường chinh phục toàn cầu.

* Theo GS. Tom Cannon, cà phê Trung Nguyên không còn là câu chuyện chỉ của riêng Trung Nguyên mà đó là khát vọng toàn cầu của doanh nhân nước Việt và cũng là câu chuyện của Việt Nam khi bước ra hội nhập. Đánh giá cao những triết lý nhân bản mang tính chiều sâu của Trung Nguyên về văn hóa cà phê, lấy sản phẩm văn hóa để đưa hình ảnh nước ra thế giới, GS. Peter Timmer khẳng định: “Khái niệm cà phê mới của Trung Nguyên đặt nền tảng cho cộng đồng phát triển bền vững”.

* Việt Nam có đủ điều kiện sáng tạo hình mẫu quốc gia hài hòa làm trung tâm định hướng mô hình phát triển bền vững cho thế giới. Các dự án hiện thực hoá Học thuyết cà phê đang được Trung Nguyên khởi động những bước đầu như Dự án Thánh địa cà phê toàn cầu, là một siêu dự án phức hợp (Complex Mega Project) tạo ra một địa bàn thể hiện tinh thần cà phê toàn cầu tại tỉnh Đăk Lắk; Dự án cà phê tiên phong tại Mỹ nhằm truyền bá giá trị “Sáng tạo có trách nhiệm” với mong muốn đóng góp vào quá trình dịch chuyển chiến lược quốc gia của Mỹ phục vụ cho hòa bình, ổn định và phát triển của thế giới.

* Từ những năm đầu khởi nghiệp, Trung Nguyên luôn hiểu rõ tầm quan trọng của thanh niên Việt Nam đối với vận mệnh quốc gia, chính vì vậy Trung Nguyên luôn nỗ lực xây dựng lực lượng này bằng nhiều chương trình cụ thể như “Sáng tạo vì thương hiệu Việt” năm 2003, “Xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam” năm 2003, thành lập Quỹ “Khơi nguồn sáng tạo” hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp năm 2005, Khởi động diễn đàn “Nước Việt ta nhỏ hay không nhỏ” & ngày “Ngày hành động vì nước Việt vĩ đại” năm 2005 cùng nhiều chương trình khác đồng hành với TW Đoàn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, kiến quốc….

* Mới đây, ông Đặng Lê Nguyên Vũ còn giới thiệu sách Quốc Gia Khởi Nghiệp – phiên bản tiếng Việt của cuốn Start-up Nation của Dan Senor và Saul Singer– nhằm giúp người Việt giải mã hiện tượng Israel thông qua nhiều câu chuyện kỳ thú làm toát lên phẩm chất vượt trội của con người và đất nước Israel, từ đó khởi động tâm thế và tinh thần kiến quốc khởi nghiệp của người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Hoàng Thủy (Báo Đầu tư)
  • Facebook
  • Chia sẻ
Xem Thêm >>
Mọi thông tin bài vở hoặc ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: banbientap@cafeland.vn; Đường dây nóng: 0942.825.711.

Ý kiến của bạn

Thông tin thị trường bất động sản cập nhật liên tục, cung cấp đầy đủ thị trường mua bán nhà đất, mua bán bất động sản hàng đầu Việt Nam.