Chia sẻ thông tin dự án tại đây
Danh sách các Khu công nghiệp tại Vĩnh Long, đây là các dự án Khu công nghiệp ở Vĩnh Long đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.
Tham gia nhóm chat mua bán dự án