Tên dự án Triệu đồng
Khu dân cư Trường An Riverside 880 - 2,101
Khu dân cư Vĩnh Long New Town 950 - 4,222
Danh sách các Căn hộ chung cư tại Vĩnh Long, đây là các dự án Căn hộ chung cư ở Vĩnh Long đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.