Danh sách các Khu công nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu, đây là các dự án Khu công nghiệp ở Bà Rịa - Vũng Tàu đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.