Sau khi bán được đất nền, nhiều chủ đầu tư bỏ lơ, không đầu tư hạ tầng dự án nhu 7cam kết