Cầu Vàm Cống là cây cầu dây văng bắc qua sông Hậu đang trong quá trình thi công, nối liền thành phố Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp của Việt Nam. Cầu Vàm Cống cách bến phà Vàm Cống khoảng 3 km về phía hạ lưu sông Hậu, và sẽ thay thế cụm phà này khi cầu đi vào hoạt động.

Cầu Vàm Cống là cây cầu dây văng bắc qua sông Hậu đang trong quá trình thi công, nối liền thành phố Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp của Việt Nam