Cầu Vàm Cống là cây cầu dây văng bắc qua sông Hậu đang trong quá trình thi công, nối liền thành phố Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp của Việt Nam