• Căn hộ bàn giao thô gồm những gì?

    Căn hộ bàn giao thô gồm những gì?

    31/12/2019 5:10 PM

    CafeLand - Căn hộ bàn giao thô chỉ có các phần lõi thiết yếu, không có các phần hoàn thiện như sơn nước, trần, sàn gỗ và gồm hai dạng chủ yếu.


Tham gia cộng đồng môi giới

Chia sẻ thông tin dự án tại đây
Các điều cần biết khi nhà giao thô