Mã số Tên dự án Loại dự án Tình trạng m2 Triệu đồng +/- % Vị trí Liên hệ
12178 Khu dân cư Phúc Hưng Golden Khu dân cư 56 - 90 500 - 804 Xem vị trí Liên hệ
12131 Khu dân cư Phú Thịnh Center City Khu dân cư 120 - 350 1,680 - 4,900 Xem vị trí Liên hệ
12124 Đất chia lô Marina Riverside Bình Phước Đất chia lô 180 - 180 589 - 589 Xem vị trí Liên hệ
12117 Khu dân cư Royal Star Lake Khu dân cư 82.5 - 255 1,238 - 3,825 Xem vị trí Liên hệ
12095 Khu dân cư Đồng Phú Mall Center Khu dân cư 100 - 120 700 - 840 Xem vị trí Liên hệ
12064 Khu dân cư Wonder Home Khu dân cư 100 - 120 700 - 840 Xem vị trí Liên hệ
12063 Đất chia lô Era Central Point Đất chia lô 90 - 110 675 - 825 Giảm 3 % Xem vị trí Liên hệ
12049 Khu dân cư Mỹ Lệ Capital Khu dân cư 100 - 200 285 - 570 Xem vị trí Liên hệ
12021 Khu dân cư Tân Phước Center Khu dân cư 117 - 398 651 - 2,213 Xem vị trí Liên hệ
12013 Khu dân cư Gateway Center Khu dân cư 300 - 300 239 - 239 Xem vị trí Liên hệ
11990 Khu dân cư Gateway Center Khu dân cư 300 - 300 239 - 239 Xem vị trí Liên hệ
11972 Khu dân cư Hoàng Cát Center Khu dân cư 200 - 400 550 - 1,100 Xem vị trí Liên hệ
11966 Khu dân cư Sunview Central Khu dân cư 128 - 150 512 - 600 Xem vị trí Liên hệ
11965 Khu dân cư Nam Thịnh Phát Center Khu dân cư 200 - 250 450 - 563 Xem vị trí Liên hệ
11910 Khu dân cư Khu dân cư Minh Long City 2 Khu dân cư 300 - 1000 165 - 550 Xem vị trí Liên hệ
11906 Khu dân cư Asian Lake View Khu dân cư 108 - 150 637 - 885 Xem vị trí Liên hệ
11893 Khu dân cư Cát Tường Phú Hưng Khu dân cư 80 - 175 828 - 1,811 Xem vị trí Liên hệ
11891 Khu dân cư Tà Bế Gold City Khu dân cư 95 - 147 760 - 1,176 Xem vị trí Liên hệ
11874 Khu dân cư Sky Center City IV Khu dân cư 170 - 300 199 - 351 Xem vị trí Liên hệ
11839 Khu dân cư Sky Center City III Khu dân cư 120 - 200 199 - 332 Xem vị trí Liên hệ
11823 Biệt thự Dovillas Biệt thự 160 - 423 6,500 - 17,184 Xem vị trí Liên hệ
11781 Khu dân cư Khu dân cư Đại Nam Khu dân cư 122 - 157 650 - 836 Xem vị trí Liên hệ
11764 Đất chia lô Sky Center City II Đất chia lô 200 - 1000 510 - 2,550 Xem vị trí Liên hệ
11709 Đất chia lô Sky Center City Đất chia lô 75 - 295 285 - 1,121 Xem vị trí Liên hệ
Danh sách bảng giá các dự án ở Bình Phước, tổng hợp giá dự án khu vực Bình Phước, giá bất động sản tại Bình Phước cập nhật mới nhất