Từ tháng 3/2024, nhiều chính sách mới về bất động sản bắt đầu có hiệu lực thi hành. Trong đó, nổi bật là các quy định mới sau đây:

1. Đồng Nai sửa đổi tiêu chuẩn, điều kiện tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Từ ngày 05/3/2024, Quyết định 13/2024/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và trình tự thủ tục giải quyết tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai bắt đầu có hiệu lực thi hành. Theo đó, có nhiều nội dung đáng chú ý, đơn cử như sau:

(i) Hộ gia đình, cá nhân phải di chuyển chỗ ở do bị thu hồi hết đất ở mà còn chỗ ở (hoặc đất ở) khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi thì được cấp 01 lô tái định cư có diện tích nhỏ nhất theo quy hoạch xây dựng chi tiết của khu tái định cư.

(ii) Trường hợp trong hộ gia đình có nhiều thế hệ (nhiều cặp vợ chồng) cùng chung sống, đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú, có sử dụng chung 01 thửa đất ở bị thu hồi phải di chuyển chỗ ở, nếu chủ hộ đủ điều kiện bố trí tái định cư theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 4 Quyết định 32/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai thì ngoài việc được xét bố trí tái định cư cho chủ hộ thì mỗi cặp vợ chồng còn lại được xét giao 01 suất tái định cư nếu có đăng ký kết hôn trước khi có thông báo thu hồi đất và không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi. Trong trường hợp này thì tổng diện tích cấp đất tái định cư không vượt quá 03 lần diện tích đất ở bị thu hồi.

(iii) Đối với người sử dụng đất, sở hữu nhà ở không hợp pháp phải di chuyển chỗ ở do bị thu hồi đất không thuộc đối tượng quy định tại Điều 4 và khoản 1, khoản 2 Điều 5 Quyết định 32/2023/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai nếu có khó khăn về nơi ở thì tùy theo từng trường hợp cụ thể, Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ thẩm quyền của địa phương để xem xét giải quyết nơi ở tại các dự án tái định cư.

Chính sách bất động sản nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2024

2. Thủ tướng ban hành kế hoạch triển khai Luật Đất đai 2024

Ngày 05/3/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai Luật Đất đai 2024 kèm theo Quyết định 222/QĐ-TTg. Theo đó, phải đảm bảo 03 yêu cầu sau đây:

(i) Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Đất đai 2024.

(ii) Xác định lộ trình cụ thể để bảo đảm Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai 2024 được thực hiện thống nhất, đồng bộ trên phạm vi cả nước kể từ ngày Luật có hiệu lực thi hành.

(iii) Thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ, hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật Đất đai 2024.

3. Tiền Giang ban hành quy định phối hợp giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai theo cơ chế một cửa

Quy định phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền của cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định 11/2024/QĐ-UBND bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/3/2024. Theo đó, quy định về người nộp hồ sơ và nhận kết quả như sau:

(i) Người nộp hồ sơ được quy định cụ thể tại mỗi thủ tục hành chính nêu trong Quy định này và được người nhận hồ sơ giao biên nhận có hẹn ngày trả kết quả, gồm: người có tên trên Giấy chứng nhận; người có tên trong hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; người được ủy quyền theo quy định của pháp luật về ủy quyền.

(ii) Người nhận kết quả là người được quyết định giao đất, cho thuê đất; người có tên hoặc một trong những người có tên trên Giấy chứng nhận; người có tên hoặc một trong những người có tên trên Giấy chứng nhận đối với phần diện tích còn lại sau khi chuyển quyền 1 phần hoặc người được ủy quyền bằng văn bản có công chứng, chứng thực theo quy định, riêng đối với đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo thì có văn bản ủy quyền (không cần công chứng, chứng thực) hoặc Giấy giới thiệu của Thủ trưởng đơn vị (sau đây gọi chung là người nhận kết quả). Người nhận kết quả phải giao lại biên nhận cho người trao kết quả.

(iii) Trường hợp hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (gọi tắt là Bộ phận TNTKQ) của cấp xã thì Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thực hiện trả kết quả, giao và thu lại biên nhận với cán bộ thuộc Bộ phận TNTKQ của xã hoặc Bộ phận TNTKQ của cấp xã thực hiện công việc tại khoản (i), khoản (ii) nêu trên với người nộp hồ sơ và người nhận kết quả.

Thổ Kim
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.