Danh sách các Khu dân cư tại Quận 8, đây là các dự án Khu dân cư ở Quận 8 đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.