Danh sách các Khu công nghiệp tại Quận 3, đây là các dự án Khu công nghiệp ở Quận 3 đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.