Danh sách các Khu công nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh, đây là các dự án Khu công nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.