Tên dự án Triệu đồng
Khu dân cư Khu đô thị Dệt May 4,200 - 7,000

Chia sẻ thông tin dự án tại đây
Danh sách các Khu công nghiệp tại Nam Định, đây là các dự án Khu công nghiệp ở Nam Định đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.