Xem theo ngày
Danh sách các Khu công nghiệp tại Huyện Củ Chi, đây là các dự án Khu công nghiệp ở Huyện Củ Chi đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.