Ông Nguyễn Bá Dương

Ông Nguyễn Bá Dương là “Kiến trúc sư trưởng” của Công ty Coteccons nói riêng và Coteccons Group nói chung.

Ông sinh ngày 22/4/1959 tại Nam Định. Năm 1984, ông tốt nghiệp kiến trúc sư xây dựng tại Đại học Xây dựng Kiev-Ucraina.

Năm 1985, Nguyễn Bá Dương về nước và làm việc năm năm liền trong Bộ Xây Dựng. Hai năm sau, ông nghỉ việc tại Bộ Xây Dựng và làm Phó giám đốc công ty xây dựng Descon.

Năm 2002, vị CEO này chuyển sang làm Phó giám đốc tại một công ty con của Coteccons và hai năm sau, vào năm 2004 ông được bổ nhiệm giữ chức chủ tịch HĐQT cho đến nay. 

Chiều ngày 5/10/2020, ông Nguyễn Bá Dương từ nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Conteccons sau 17 năm gắn bó. Ở thời điểm hiện tại, ông Dương đang giữ vị trí Chủ tịch sáng lập Công ty cổ phần vật liệu và giải pháp SOL E&C (SOL E&C).