Tham gia cộng đồng môi giới

Chia sẻ thông tin dự án tại đây
Những ngày qua, câu chuyện xung quanh đề án cải tạo, quy hoạch ga Hà Nội khiến dư luận nóng lên.