Xem theo ngày
Thông tin quy hoạch trên địa bàn Thanh Khê, đây là thông tin quy hoạch tại Thanh Khê có cập nhật nhanh nhất. Gồm có quy hoạch vùng, quy hoạch hạ tầng, bản đồ,…