Xem theo ngày
Thông tin quy hoạch trên địa bàn Cao Bằng, đây là thông tin quy hoạch tại Cao Bằng có cập nhật nhanh nhất. Gồm có quy hoạch vùng, quy hoạch hạ tầng, bản đồ,…