Câu hỏi từ bạn đọc CafeLand có nội dung:
Xin hỏi các chuyên gia! Bố mẹ tôi có thửa đất mua năm 2003 nhưng đến năm 2007 mới sang tên bố mẹ tôi trên bìa đỏ. Mảnh đất tại TP Bắc Ninh với diện tích 94,5m2. Hiện trạng có nhà 2 tầng trên đất được xây từ năm 1992.

Nay bố mẹ tôi muốn tách làm 2 thửa, xin được hỏi 94,5m2 có đủ điều kiện tách không? thủ tục cần những gì? và nếu tách được thì thời gian ra sổ mới theo quy định là bao lâu?

Xin cảm ơn !

anthaotruong@....
 

Luật sư Nguyễn Thế Truyền – Công ty Luật Hợp danh Thiên Thanh trả lời:

Căn cứ theo Quyết định số 47/2008/ QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Ninh  quy định về diện tích đất tối thiếu sau khi tách thửa của UBND tỉnh Bắc Ninh như sau: 

Điều 5. Diện tích đất ở tối thiểu sau khi tách thửa được quy định như sau:

“1. Đối với đất ở đô thị: đất ở nông thôn ven quốc lộ, tỉnh lộ và thuộc vùng quy hoạch khu đô thị mới diện tích đất ở tối thiểu sau khi tách thửa được thực hiện theo quy hoạch chi tiết được duyệt; trường hợp chưa có quy họach chi tiết được duyệt thì diện tích tối thiểu sau khi tách đối với đất chưa có nhà ở phải từ 70 m2 trở lên; đối với đất đã có nhà ở thì diện tích tối thiểu từ 40 m2. Thửa đất ở sau khi tách phải có kích thước bề mặt tiền lớn hơn 3m, chiều sâu lớn hơn 8m.
…….

Như vậy trước tiên bạn phải tuân thủ đúng diện tích đất tối thiểu sau khi tách theo quy hoạch chi tiết tại địa phương bạn. Nếu chưa có quy hoạch chi tiết thì với diện tích 94,5m2 bạn có thể thực hiện việc tách thửa vì hiện trạng đất nhà bạn đang có nhà xây dựng trên đó nên diện tích tối thiểu cho phép sau khi tách là 40m2.

Về trình tự, thủ tục tách thửa đất, Nghị định 181/2004/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2003 quy định cụ thể như sau:

Điều 145. Trình tự, thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa

1. Hồ sơ tách thửa hoặc hợp thửa gồm có:

a) Đơn xin tách thửa hoặc hợp thửa của người sử dụng đất đối với trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu khi thực hiện quyền đối với một phần thửa đất hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thu hồi một phần thửa đất hoặc một trong các loại văn bản quy định tại điểm a khoản 1 Điều 140 của Nghị định này khi thực hiện đối với một phần thửa đất; 

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có).

2. Việc tách thửa, hợp thửa theo nhu cầu của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

a) Người có nhu cầu xin tách thửa hoặc hợp thửa lập một (01) bộ hồ sơ nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trường đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ởnước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài; nộp tại Ph&ograv