Theo quy định tại văn bản số 7785/QĐ-TLĐ quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định tại Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ tiếp tục hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm giờ làm. Vậy, đối tượng nào sẽ được hỗ trợ?

Ai được hỗ trợ 1- 3 triệu đồng do bị mất việc, giảm giờ làm?

Ai được hỗ trợ 1- 3 triệu đồng do bị mất việc, giảm giờ làm? Hình minh họa

Trả lời:

Đối tượng áp dụng

Bao gồm đoàn viên, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại:

- Doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 01/4/2023

- Các doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 1/4/2023 - hết ngày 31/12/2023;

- Công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, LĐLĐ tỉnh, thành phố;

- Công đoàn ngành Trung ương và tương đương;

- Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam...

Điều kiện hỗ trợ đoàn viên, người lao động

Tại khoản 6 Điều 1 Quyết định 7785/QĐ-TLĐ có quy định rõ các điều kiện người lao động, đoàn viên công đoàn phải đáp ứng để được nhận hỗ trợ:

- Bị giảm thời gian làm việc hàng ngày hoặc giảm số ngày làm việc trong tuần hoặc trong tháng (trừ trường hợp giảm thời gian làm thêm giờ) hoặc bị ngừng việc từ 14 ngày trở lên.

- Thu nhập (chưa trừ các khoản đóng bắt buộc hằng tháng) của một tháng bất kỳ bằng hoặc thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP.

- Có thời gian bị giảm giờ làm việc, ngừng việc từ ngày 1/4/2023 - hết ngày 31/12/2023.

Như vậy, việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, bị ngừng việc, phải tạm hoãn hợp đồng lao động, phải nghỉ việc không hưởng lương, bị chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng trong thời gian từ ngày 01/4/2023 – hết 31/12/2023 (Trước đó tại Quyết định là từ 01/10/2022 - hết ngày 31/3/2023).

- Thời gian thực hiện hỗ trợ từ ngày 1/4/2023 - hết ngày 31/12/2023.

- Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/1/2024.

- Thời hạn hoàn thành thủ tục hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động chậm nhất trong ngày 31/3/2024.

Nguyên tắc hỗ trợ người lao động mất việc giảm giờ làm

Theo Khoản 3 Điều 1 Quyết định 7785/QĐ-TLĐ quy định nguyên tắc hỗ trợ người lao động như sau:

Đoàn viên, người lao động được xem xét, hỗ trợ chính sách do bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc, bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương phải:

- Đang làm việc theo hợp đồng lao động tại thời điểm đề nghị hỗ trợ;

- Có tên trong danh sách trả lương (hoặc có bảng lương) tại doanh nghiệp trước thời điểm bắt đầu bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc, bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương đề nghị hỗ trợ ít nhất từ 30 ngày trở lên.

* Đối với đoàn viên, người lao động được xem xét, hỗ trợ chính sách do bị chấm dứt hợp đồng lao động mà không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp:

+ Phải có tên trong danh sách trả lương (hoặc bảng lương) tại doanh nghiệp trước thời điểm bắt đầu bị chấm dứt hợp đồng lao động đề nghị hỗ trợ ít nhất từ 90 ngày trở lên (ít nhất từ 88 ngày trở lên nếu thời điểm bắt đầu bị chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 1/4/2023).

+ Đoàn viên, người lao động sẽ được chi trả hỗ trợ một lần bằng tiền mặt/chuyển khoản.

+ Đoàn viên, người lao động đủ điều kiện hỗ trợ thuộc đối tượng nào thì được hưởng chính sách hỗ trợ của đối tượng đó. Tuy nhiên một người chỉ được hưởng hỗ trợ một lần đối với một chính sách.

+ Trường hợp đoàn viên công đoàn, người lao động được hưởng tất cả các chính sách hỗ trợ thì không trừ phần chênh lệch giữa các mức hỗ trợ.

+ Nếu không thể xác minh được chính sách hỗ trợ mà đoàn viên, người lao động đã được hưởng thì đoàn viên, người lao động phải có cam kết về việc đã được hưởng hoặc chưa được hưởng chính sách hỗ trợ.

+ Trường hợp đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng từ ngày 1/10/2022 - hết ngày 31/3/2023 đã nộp hồ sơ cho các cấp công đoàn sau ngày 31/3/2023 mà công đoàn cấp trên cơ sở chưa thẩm định hoặc quyết định hỗ trợ thì công đoàn cấp trên cơ sở tiếp tục thẩm định và xem xét quyết định hỗ trợ.

Mức hỗ trợ người lao động, đoàn viên mất việc, giảm giờ làm

Tại khoản 1 mục 2 Nghị quyết 06/NQ-ĐCT và Quyết định 6696/QĐ-TLĐ quy định mức hỗ trợ như sau:

1. Hỗ trợ đoàn viên công đoàn bị giảm giờ làm việc, ngừng việc với mức 1 triệu đồng/người. (Người lao động không là đoàn viên: 700.000 đồng/người)

2. Hỗ trợ đoàn viên công đoàn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương mức 2 triệu đồng/người. (Người lao động không là đoàn viên: 1,4 triệu đồng/người)

3. Hỗ trợ đoàn viên công đoàn chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp với mức 3 triệu đồng/người. (Người lao động không là đoàn viên: 2,1 triệu đồng/người)

Trước đó, thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-TLĐ về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng, các cấp công đoàn đã dành hơn 114 tỷ đồng từ nguồn tài chính công đoàn hỗ trợ bằng tiền mặt cho 81.676 đoàn viên công đoàn, người lao động tại các doanh nghiệp, hợp tác xã (có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 30/9/2022) bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 1/10/2023 đến hết ngày 31/3/2023.
Phương Vũ
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.