Luật Đất đai sửa đổi đã được thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 với nhiều sửa đổi, bổ sung. Vậy, theo quy định mới, sổ đỏ đã cấp sẽ bị thu hồi trong những trường hợp nào?

Theo Điều 152 Luật Đất đai sửa đổi quy định về việc đính chính, thu hồi, hủy giấy chứng nhận đã cấp như sau:

2 trường hợp đính chính sổ đỏ

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (còn gọi là Sổ đỏ) có trách nhiệm đính chính giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp:

- Có sai sót thông tin của người được cấp giấy chứng nhận so với thông tin tại thời điểm đính chính;

- Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được tổ chức đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận hoặc được thể hiện trong văn bản có hiệu lực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai.

6 trường hợp sổ đỏ đã cấp sẽ bị thu hồi

Nhà nước thu hồi giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau đây:

(1) Khi Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất ghi trong:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã cấp.

(2) Khi cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã cấp;

(3) Khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

(4) Khi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm cấp giấy chứng nhận;

(5) Khi Giấy chứng nhận đã cấp bị Tòa án có thẩm quyền tuyên hủy;

(6) Trường hợp đấu giá, giao quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu của Tòa án, cơ quan thi hành án mà người phải thi hành án không nộp giấy chứng nhận đã cấp.

Lưu ý: Việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở… đã cấp không thuộc các trường hợp nêu trên chỉ được thực hiện khi có bản án hoặc quyết định của Tòa án đã được thi hành hoặc văn bản kiến nghị của cơ quan thi hành án về việc thi hành bản án, quyết định theo quy định của pháp luật, trong đó có nội dung yêu cầu thu hồi giấy chứng nhận đã cấp.

Hiện hành: Theo khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai 2013, Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (còn gọi là Sổ đỏ) đã cấp trong 04 trường hợp sau:

(1) Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Sổ đỏ đã cấp

(2) Cấp đổi sổ đỏ đã cấp

(3) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Sổ đỏ

(4) Sổ đỏ đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai như: Cấp không đúng thẩm quyền; Cấp không đúng đối tượng sử dụng đất; cấp không đúng diện tích đất; cấp không đủ điều kiện được cấp; Cấp không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất…

  • Quy định về việc thu hồi sổ đỏ đã cấp

    Quy định về việc thu hồi sổ đỏ đã cấp

    Năm 2002, tôi mua một miếng đất tại TP.HCM nhưng không đo đạc thực tế, chủ cũ chỉ chỉ ranh cho tôi. Đến năm 2004, tôi có lập hồ sơ và được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu và quyền sử dụng đất ở với diện tích đất 36,8m2.

Phương Vũ
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: info@cafeland.vn; Đường dây nóng: 0942.825.711.