Xem theo ngày
Tên dự án Triệu đồng
Danh sách các Khu công nghiệp tại Quảng Trị, đây là các dự án Khu công nghiệp ở Quảng Trị đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.