Tên dự án Triệu đồng
Danh sách các Khu công nghiệp tại Phú Xuyên, đây là các dự án Khu công nghiệp ở Phú Xuyên đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.