Tên dự án Triệu đồng
Danh sách các Khu công nghiệp tại Lai Châu, đây là các dự án Khu công nghiệp ở Lai Châu đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.