Tên dự án Triệu đồng
Khu du lịch nghỉ dưỡng Vedana Resort 800 - 8,001
Danh sách các Căn hộ chung cư tại Ninh Bình, đây là các dự án Căn hộ chung cư ở Ninh Bình đang và đã triển khai. Có nhiều mức giá khác nhau từ trên dưới 1 tỷ cho đến 3 tỷ.