Bà Nguyễn Thị Nga

Bà Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1955, Chủ tịch Tập đoàn BRG, là người đang nắm khối tài sản khổng lồ và là một trong những nữ doanh nhân có tầm ảnh hưởng nhất Việt Nam.

Vị “nữ tướng” này đã đưa Tập đoàn BRG đi lên từ hoạt động xuất nhập khẩu trước khi đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng, khách sạn, sân golf và nhiều lĩnh vực khác.

Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn BRG