• Cách nhận biết nhân viên muốn nghỉ việc

    Cách nhận biết nhân viên muốn nghỉ việc 14/10/2016 3:40 PM

    Nhiều công ty tốn khá nhiều chi phí cho việc kiểm soát chặt chẽ lịch sử làm việc của nhân viên. Tuy nhiên, chưa nhiều doanh nghiệp chịu bỏ tiền để có thể sớm biết được khi nào và vì sao các nhân tài hay nhân viên muốn rời đi để có thể chủ động trong việc triển khai kế hoạch hoạt động, hoặc giải quyết vấn đề của nhân viên nhằm thuyết phục họ ở lại.

Xem theo ngày
Dau Hieu Nghi Viec - Các bài viết về dau hieu nghi viec - Thông tin doanh nhân Việt Nam và Thế Giới CafeLand