Ông Nguyễn Quốc Cường

Ông Nguyễn Quốc Cường sinh năm 1982 tại Gia Lai, là con trai của bà Nguyễn Thị Như Loan – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai.

Ông Cường tốt nghiệp ngành Quản trị - Kinh doanh tại Đại học New South Wales ở Sydney (Úc) năm 2003. 

Ông đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chánh Nghĩa Quốc Cường.

Công ty Chánh Nghĩa Quốc Cường thành lập vào tháng 9 năm 2018 với dự án căn hộ đầu tay mang tên C Skyview Bình Dương. 

Lúc mới thành lập, Chánh Nghĩa Quốc Cường là Công ty con của CTCP Quốc Cường Gia Lai. Đến đầu năm 2019, Quốc Cường Gia Lai đã giảm tỷ lệ góp vốn tại Chánh Nghĩa Quốc Cường từ 74,68% xuống còn 30,8%. Kể từ đó, Chánh Nghĩa Quốc Cường không còn là công ty con của Quốc Cường Gia Lai. Tháng 2/2019, CTCP Chánh Nghĩa Quốc Cường chính thức đổi tên thành CTCP C-Holdings (gọi tắt là: C-Holdings) do ông Nguyễn Quốc Cường làm Tổng Giám đốc.  

Nguyễn Quốc Cường - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần C-Holdings.