Ngày 19/4/2019, Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2019 - 2023 của Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) đã kết thúc tốt đẹp. GS.TSKH Nguyễn Mại, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư, tái đắc cử Chủ tịch Hiệp hội.

Ngày 19/4/2019, Đại hội lần thứ V của Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) đã nhất trí bầu ra Ban chấp hành (BCH), Ban kiểm tra (BKT) Hiệp hội nhiệm kỳ mới (2019 -2023).

Ban chấp hành Hiệp hội VAFIE nhiệm kỳ V ra mắt Đại hội.

Thành viên BCH, BKT Hiệp hội khóa V là các cán bộ đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài (ĐTNN), các cán bộ lãnh đạo phía Việt Nam trong doanh nghiệp có vốn ĐTNN, đại diện các tổ chức, đơn vị trong nước có liên quan ĐTNN có điều kiện và trách nhiệm cao đối với hoạt động của Hiệp hội, thực hiện nghiêm túc điều lệ và các quy định của Hiệp hội.

Số lượng Ủy viên BCH quy định sau bầu cử: 23 người, trong đó có 70% Ủy viên khóa trước (nhiệm kỳ IV – 2014 -2018) nhằm đảm bảo tính kế nhiệm trong lãnh đạo các mặt công tác của Hiệp hội. Ban Kiểm tra là 3 Ủy viên, gồm 1 Trưởng ban và 2 Ủy viên. Thường vụ Ban chấp hành bao gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký (theo quy định của Bộ Nội vụ).

Thường trực BCH bao gồm: Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch thường trực và Tổng Thư ký là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm trong quản lý ĐTNN tại Việt Nam và đặc biệt có điều kiện làm việc cho Hiệp hội như cán bộ chuyên trách.

Danh sách bầu cử BCH, BKT Hiệp hội nhiệm kỳ V (2019 - 2023) bao gồm:

*Ban chấp hành:

1. Ông Nguyễn Công Ái - Phó Tổng Giám đốc Công ty KPMG - Uỷ viên BCH

2. Ông Trần Du - nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc - Bộ Kế hoạch & Đầu tư - Tổng Thư ký

3. Ông Lê Khắc Hiệp - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup - Uỷ viên BCH

4. Bà Đỗ Thu Hoàng - Phó Tổng giám đốc TOYOTA VietNam - Ủy viên BCH

5. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Nhựa và Hoá chất TPC Vina - Ủy viên BCH

6. Ông Nguyễn Ngọc Khương - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Ford Việt Nam

7. Ông Tạ Minh Long - Tổng giám đốc Công ty International SOS Vietnam - Phó Chủ tịch phụ trách khu vực miền Nam

8. GS.TSKH Nguyễn Mại - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư - Chủ tịch

9. Ông Lê Trọng Minh - Tổng biên tập Báo Đầu tư - Ủy viên BCH

10. Ông Nguyễn Ngọc Mỹ - Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Kỹ thuật Xây dựng Việt Nam - Australia VABIS

11. Bà Đỗ Thị Quỳnh Nga - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc

12. Ông Hoàng Hùng Quang - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Phát triển khu đô thị Nam Thăng Long - Trưởng Ban kiểm tra

13. Ông Phan Văn Quân - Phó Tổng giám đốc Công ty Tiếp vận Thăng Long - Uỷ viên BCH

14. Ông Nguyễn Văn Toàn - Nguyên Phó tổng giám đốc Công ty Tiếp vận Thăng Long - Phó Chủ tịch

15. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Nguyên Tổng biên tập Báo Đầu tư, nguyên Phó Cục trưởng Cục ĐTNN - Phó Chủ tịch

16. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty Thăng Long Tech - Ủy viên BCH

17. Ông Hạ Bá Tuấn - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội

18. Ông Lê Xuân Thảo - Chủ tịch HĐQT Công ty Sở hữu trí tuệ T&T Invenmark - Ủy viên BCH

19. Ông Phan Hữu Thắng - nguyên Cục Trưởng Cục Đầu tư nước ngoài - Phó Chủ tịch

20. Ông Nguyễn Hữu Thập - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang

21. Bà Hương Vũ - Phó Tổng giám đốc công ty kiểm toán Earnest & Young

22. Ông Huỳnh Tấn Vinh - Tổng giám đốc Công ty Furama

23. Ông Vũ Trường Xuân - Phó Tổng thư ký, Hội doanh nhân Hùng Vương - Viện trưởng Viện Nghiên cứu môi trường - Ủy viên BCH

*Ban Kiểm tra

1. Bà Trần Thị Minh Huệ - Kiểm soát tài chính Công ty Đoàn kết Quốc tế - Ủy viên BKT

2. Ông Nguyễn Văn Ngân - Tổng giám đốc Công ty Vietfair - Ủy viên BCH

3. Ông Lê Trường Thủy - Tổng giám đốc Công ty Vietfair

100% đại biểu tham dự đại hội nhất trí với danh sách bầu cử thành viên BCH, BKT nhiệm kỳ V của Hiệp hội. Đại hội thông qua kết quả bầu cử và ra mắt thành viên BCH, BKT nhiệm kỳ mới

Như vậy, GS.TSKH Nguyễn Mại, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư, tái cử Chủ tịch VAFIE.

TS Nguyễn Anh Tuấn, nguyên Tổng Biên tập Báo Đầu tư, nguyên Phó Cục trưởng Cục ĐTNN, Tổng biên tập Tạp chí Nhà Đầu tư được bầu làm Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội khóa V.

Ông Nguyễn Văn Toàn, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty Tiếp vận Thăng Long tiếp tục giữ vị trí Phó chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ V.

Ông Hoàng Hùng Quang - Phó Tổng giám đốc công ty TNHH Phát triển khu đô thị Nam Thăng Long được bầu làm Phó Chủ tịch phụ trách khu vực phía Bắc.

Ông Huỳnh Tấn Vinh - Tổng giám đốc Công ty Furama tái cử Phó Chủ tịch phụ trách khu vực miền Trung.

Ông Tạ Minh Long - Tổng giám đốc Công ty International SOS Vietnam làm Phó Chủ tịch phụ trách khu vực miền Nam

Ông Hạ Bá Tuấn - nguyên Phó tổng thư ký Hiệp hội được bầu làm Tổng thư ký thay ông Trần Du được phân công giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp.

Bà Trần Thị Minh Huệ - Kiểm soát tài chính Công ty Đoàn kết Quốc tế được BCH Hiệp hội bầu làm Trưởng Ban kiểm tra Hiệp hội nhiệm kỳ V.

Tại cuộc họp chiều cùng ngày, BCH Hiệp hội nhiệm kỳ V đã thông qua quy chế làm việc của BCH, theo đó, mỗi quý BCH sẽ họp 1 lần để bàn các nhiệm vụ lớn của Hiệp hội, thường trực BCH họp 1 tuần 1 lần.

Báo cáo tại Đại hội lần này, GS Nguyễn Mại, Chủ tịch VAFIE cho biết, hoạt động nổi bật của Hiệp hội trong nhiệm kỳ vừa qua là chủ động và tích cực đóng góp vào quá trình hoàn thiện thể chế, luật pháp về kinh tế - xã hội, đầu tư nước ngoài; nhất là chủ động đề xuất với Bộ trưởng Bộ KH&ĐT chương trình Tổng kết 30 năm FDI để đánh giá khách quan và khoa học thành tựu, vấn đề; trên cơ sở đó rút ra các bài học kinh nghiệm để đề ra định hướng, chính sách mới nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả thu hút và sử dụng vốn đầu tư quốc tế.

Ngày 19/4/2019, tại Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), được sự chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Bộ KH&ĐT, Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ V (2019 -2023).

VAFIE mà tiền thân là Câu lạc bộ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài được thành lập năm 1995. Năm 2003 được chính thức chuyển đổi thành Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài của Việt Nam, tên viết tắt là VAFIE.

Qua 24 năm hoạt động, dưới sự chỉ đạo của Bộ KH&ĐT, Bộ Nội Vụ, sự ủng hộ của các cơ quan ban ngành trung ương và địa phương, các hiệp hội bạn, các đối tác, sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp hội viên... VAFIE đã có những đóng góp tích cực trong sự nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

PV (Nhà đầu tư)
 • Facebook
 • Chia sẻ
 • GS.TSKH Nguyễn Mại tái đắc cử Chủ tịch VAFIE

  GS.TSKH Nguyễn Mại tái đắc cử Chủ tịch VAFIE

  20/04/2019 12:02 AM

  Ngày 19/4/2019, Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2019 - 2023 của Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) đã kết thúc tốt đẹp. GS.TSKH Nguyễn Mại, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư, tái đắc cử Chủ tịch Hiệp hội.

 • Xin giấy phép, “doanh nghiệp thà bôi trơn 2 tỷ thay vì đợi 3-4 tháng”

  Xin giấy phép, “doanh nghiệp thà bôi trơn 2 tỷ thay vì đợi 3-4 tháng”

  01/05/2016 2:37 PM

  “Thủ tục để có giấy phép đầu tư dự án nhà ở cần 50 con dấu, có 50 con dấu mất ít nhất 3-4 tháng, người ta lựa chọn bỏ 500 triệu đồng thậm chí 1-2 tỷ đồng để 3-5 ngày có được giấy phép đó”, là câu chuyện được GS.TSKH Nguyễn Mại, Chủ tịch VAFIE dẫn chứng.

 • Việt Nam sắp có thung lũng silicon

  Việt Nam sắp có thung lũng silicon

  28/08/2014 9:29 PM

  Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cho rằng việc các đại gia công nghệ mong muốn biến Việt Nam thành cứ điểm sản xuất là đáng mừng. Tuy nhiên, Chính phủ cũng cần thêm cơ chế để thu hút.

Xem Thêm >>
Mọi thông tin bài vở hoặc ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: banbientap@cafeland.vn; Đường dây nóng: 0942.825.711.

Ý kiến của bạn

Thông tin thị trường bất động sản cập nhật liên tục, cung cấp đầy đủ thị trường mua bán nhà đất, mua bán bất động sản hàng đầu Việt Nam.
Các dự án đang bán Căn hộ Quận Bình Tân Căn hộ Bình Dương Cam ranh City Gate Bien Hoa New City

Căn hộ Quận 2

Căn hộ Quận Tân Phú Căn hộ Đà Nẵng Căn hộ The Arena Cam Ranh Wyndham Garden Phú Quốc
Căn hộ Quận 4 Căn hộ Quận Bình Thạnh Đất Thủ Dầu Một Bình Dương The Ascent Quận 2 intracom riverside vĩnh ngọc
Căn hộ Quận 9 Căn hộ Tân Bình Đất chia lô quận 8 Vincity Grand Park Quận 9 Đất nền Thủ Đức
Căn hộ Quận 10 Căn hộ cao cấp Quận 7 Đất nền Nhơn Trạch Picity thạnh xuân Lux city quy nhơn
Căn hộ Quận 12 Căn hộ cao cấp Quận 2

Đất nền Đồng Nai

Napoleon Castle I Nha Trang One Verandah
Căn hộ Quận Gò Vấp Dự án Victoria Village  Đất nền Long An River Silk City Hà Nam Sunshine Marina
Căn hộ Vincity Movenpick Resort Waverly Đất Phú Quốc Kiên Giang Officetel Golden King Quận 7 Five Star Eco City
Ray River Residence Ventosa Quận 5 Đất nền Vũng Tàu Raemian city quận 2 Sunwah Pearl
Căn hộ The Western Capital The Grand Manhattan Đất chia lô Phan Thiết Long hậu riverside long an Đất nền bến cát center city 2
Cát tường phú hưng bình phước River Panorama Quận 7 Biệt thự biển tại Phan Thiết Bella Vista Đất nền khu dân cư cầu tràm
The Palace Residence quận 2 Lago Centro Long An Biệt thự biển tại Hội An Hamubay Phan Thiết Green Mark Quận 12
Green Star Sky Garden Quận 7 Dự án malibu hội an Biệt thự vũng tàu regency Harbor Center Phú Mỹ Beau Rivage nha trang
FLC Tropical City Tây nam center long an Lakeview City Quận 2 Opal Boulevard Biệt thự One River
Vinhomes Skylake Dự án Phước Hòa Golden Land Đất chia lô Bình Dương Nhà phố Solar City Biệt thự Grand World phú quốc
Roman Plaza Căn hộ Eco Lake View Căn hộ chung cư cam ranh Opal Garden Thủ Đức Biệt thự biển cam ranh
Căn hộ cao cấp Opal Boulevard Căn hộ D – Homme Dự án đất nền Tân Phú Trung   Đất nền Phú mỹ Gold City