Xem theo ngày
Thông tin quy hoạch trên địa bàn Vĩnh Phúc, đây là thông tin quy hoạch tại Vĩnh Phúc có cập nhật nhanh nhất. Gồm có quy hoạch vùng, quy hoạch hạ tầng, bản đồ,…