LS. Phạm Thị Bích Hảo

LS. Phạm Thị Bích Hảo
Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An, Đoàn Luật sư TP Hà Nội

Thủ tục đăng ký đối với diện tích đất tăng thêm

LS. Phạm Thị Bích Hảo LS. Phạm Thị Bích Hảo
Đất ở nhà tôi đã mua hơn 20 năm, từ khi mua không xây dựng mới, chỉ sửa chữa bên trong, không thay đổi so với lúc mua. Hiện tại, mẹ tôi muốn làm thủ tục chuyển nhượng sang cho tôi.

Tuy nhiên, khi làm thủ tục thì diện tích thực tế nhiều hơn trên bìa là 4,1m2. Xung quanh nhà hàng xóm xây dựng nhà kiên cố, không xảy ra tranh chấp với ai. Xin hỏi, khi làm thủ tục hợp thức hóa đất dư thừa so với sổ đỏ thì phải nộp thêm khoản phí nào không?

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An trả lời:

Theo thông tin bạn nêu quyền sử dụng đất của gia đình bạn đã nhận chuyển nhượng 20 năm và không xảy ra tranh chấp và hiện tại muốn sang tên trong khi diện tích đất dư thừa so với sổ đỏ.

Căn cứ khoản 5 Điều 98 Luật Đất đai 2013 về Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

“5. Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc GCN đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.”

Diện tích đất hiện tại của gia đình bạn nếu không thay đổi về ranh giới thì được cấp GCN QSDĐ không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

Trong trường hợp khi đo đạc lại, diện tích đất của nhà bạn tăng thêm so với Giấy tờ về QSDĐ mà ranh giới đất có sự thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Trong trường hợp này, nếu phần diện tích đất tăng thêm đủ điều kiện để được xem xét cấp GCN QSDĐ thì gia đình bạn sẽ phải đóng tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất chênh lệch này.

Bạn có thể nộp hồ sơ cấp GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền đối với diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất như sau:

Căn cứ pháp lý Khoản 20 Điều 2 Nghị định 01/2017 NĐ-CP về bổ sung Điều 24a Nghị định 43/2014 NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai 2013:

“Điều 24a. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất

Trường hợp đo đạc lại mà diện tích thửa đất thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên GCN đã cấp hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật đất đai, Điều 18 của Nghị định này và ranh giới thửa đất thực tế có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có GCN hoặc giấy tờ về QSDĐ thì việc xem xét cấp GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm được thực hiện như sau:

3. Trường hợp diện tích đất tăng thêm không có giấy tờ về quyền sử dụng đất thực hiện như sau:

a) Trường hợp người sử dụng đất không vi phạm pháp luật về đất đai thì việc xem xét xử lý và cấp GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm thực hiện theo quy định tại Điều 20 của Nghị định này;

d) Thủ tục cấp GCN đối với diện tích đất tăng thêm được thực hiện theo quy định tại Điều 70 và cấp đổi GCN cho thửa đất gốc theo quy định tại Điều 76 của Nghị định này nếu thửa đất gốc đã được cấp Giấy chứng nhận.

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm:

- Xác nhận vào Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm;

- Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế, trình cấp GCN sau khi người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai cho toàn bộ diện tích thửa đất đang sử dụng;

- Trao GCN cho người được cấp hoặc gửi UBND cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại UBND cấp xã.

đ) Thủ tục cấp GCN đối với toàn bộ diện tích thửa đất thực hiện theo quy định tại Điều 70 của Nghị định này nếu thửa đất gốc có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 của Luật đất đai, Điều 18 của Nghị định này”.

Như vậy, trước khi mẹ bạn tặng cho bạn quyền sử dụng đất thì cần làm thủ tục cấp đổi GCN để diện tích đúng với diện tích đất thực tế đang sử dụng tại Văn phòng đăng ký đất đai.

Xem thêm Hồ sơ thủ tục làm sổ đỏ đối với tài sản thừa kế


CafeLand kết hợp cùng Công ty Luật TNHH Đức An
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.