Bộ Công an đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú 2020 (thay thế Nghị định 62/2021/NĐ-CP), trong đó đề xuất quy định đăng ký thường trú cho trẻ em mới sinh.

Hình minh họa

Theo đó, dự thảo bổ sung quy định tại Điều 7. Đăng ký thường trú cho trẻ em mới sinh

- Nơi thường trú của trẻ em mới sinh là nơi thường trú của cha, mẹ; nếu cha, mẹ có nơi thường trú khác nhau thì nơi thường trú của trẻ em mới sinh là nơi thường trú của cha hoặc mẹ mà trẻ em mới sinh thường xuyên chung sống; trường hợp không xác định được nơi thường xuyên chung sống thì nơi thường trú của trẻ em mới sinh là nơi do cha, mẹ thỏa thuận.

- Trong thời hạn tối đa 60 ngày, kể từ ngày trẻ em được đăng ký khai sinh, cha, mẹ hoặc đại diện hộ gia đình, người giám hộ, người nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký thường trú cho trẻ em đó.

Trường hợp không đủ điều kiện đăng ký thường trú phải thực hiện đăng ký tạm trú, khai báo thông tin về cư trú cho trẻ;

Như vậy, với dự thảo này thì cha, mẹ hoặc đại diện hộ gia đình, người giám hộ, người nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em phải đăng ký thường trú cho trẻ trong 60 ngày kể từ ngày đăng ký khai sinh.

Được biết, quy định trước đây, tại Nghị định 31/2014/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/06/2014 đến hết ngày 01/07/2021) có quy định: "Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày trẻ em được đăng ký khai sinh, cha, mẹ hoặc đại diện hộ gia đình, người giám hộ, người nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký thường trú cho trẻ em đó"

Tuy nhiên, đến Nghị định 62/2021/NĐ-CP đã bãi bỏ quy định này và không có quy định thời hạn đăng ký thường trú cho trẻ em mới sinh.

Dự thảo đơn giản hóa nhiều thủ tục, tạo thuận lợi hơn cho công dân

Dự thảo Nghị định Bộ Công an đề xuất gồm 04 chương, 19 điều, nội dung đáp ứng yêu cầu thực tiễn, không quy định thêm thủ tục hành chính mà còn cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục để tạo thuận lợi hơn cho công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính. Cụ thể:

a) Chương I - Những quy định chung, gồm 02 điều (Điều 1 và Điều 2) quy định về: Phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng. Các nội dung này cơ bản được giữ như quy định của Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021.

b) Chương II - Nơi đăng ký cư trú, đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gồm 09 điều (từ Điều 3 đến Điều 11) quy định về: Nơi cư trú của người sinh sống, người làm nghề lưu động trên tàu, thuyền hoặc phương tiện khác có khả năng di chuyển; nơi cư trú của người không có nơi thường trú, nơi tạm trú; giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp; giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân; đăng ký thường trú cho trẻ em mới sinh; một số nội dung đăng ký, quản lý cư trú; hủy đăng ký thường trú, tạm trú; hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký thường trú; hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký tạm trú.

Để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, giải quyết và khắc phục được những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong đăng ký, quản lý cư trú; đặc biệt là đăng ký thường trú cho trẻ em mới sinh và vấn đề hủy đăng ký thường trú, tạm trú, dự thảo Nghị định đã sửa đổi tất cả các điều tại Chương II và bổ sung thêm 03 điều mới so với quy định của Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021.

Theo đó, nội dung sửa đổi, bổ sung tập trung vào các vấn đề như: Các loại giấy tờ công dân cần chứng minh chỗ ở hợp pháp khi đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân; xác định rõ nơi thường trú của trẻ em mới sinh và trình tự, thủ tục đăng ký thường trú cho trẻ em mới sinh…

c) Chương III - Cơ sở dữ liệu về cư trú, gồm 06 điều (từ Điều 12 đến Điều 17) quy định về: Thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú của công dân; hệ thống Cơ sở dữ liệu về cư trú; nguồn thông tin, yêu cầu, thứ tự thu thập, cập nhật thông tin về công dân vào Cơ sở dữ liệu về cư trú; cập nhật, chỉnh sửa thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu về cư trú; kết nối, chia sẻ, cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu trong Cơ sở dữ liệu về cư trú; sử dụng, sao lưu, phục hồi dữ liệu về cư trú.

Nội dung của Chương III dự thảo Nghị định tập trung sửa đổi, bổ sung các quy định về thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú của công dân và kết nối, chia sẻ, cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu trong Cơ sở dữ liệu về cư trú để phù hợp với quy định của Luật Căn cước.

d) Chương IV - Điều khoản thi hành, gồm 02 điều (Điều 18 và Điều 19) quy định về hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành. Theo đó, khi Nghị định có hiệu lực thi hành sẽ thay thế Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú.

Phương Vũ
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.