Tôi được cấp Chứng chỉ định giá đất năm 2018, thời hạn 5 năm. Xin hỏi, cá nhân xin cấp đổi Chứng chỉ định giá đất bắt buộc phải hoàn thành khóa học bồi dưỡng về định giá đất (học lại) có đúng không?

Nguyễn Thiết Phóng (Sơn La)

Trả lời:

Theo thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Điều 6 Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT quy định về trình tự, thủ tục cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ định giá đất:

"1. Cá nhân được cấp đổi Chứng chỉ định giá đất đối với trường hợp Chứng chỉ đã hết thời hạn; được cấp lại Chứng chỉ định giá đất đối với trường hợp Chứng chỉ bị mờ, rách, nát hoặc bị mất.

2. Hồ sơ đề nghị cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ định giá đất gồm có:

a) Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ định giá đất theo mẫu quy định tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa bồi dưỡng về định giá đất trong thời hạn không quá 01 năm tính đến ngày đề nghị cấp đổi Chứng chỉ định giá đất đối với trường hợp cấp đổi Chứng chỉ định giá đất (bản sao có chứng thực; trường hợp bản sao không có chứng thực thì người đề nghị cấp đổi Chứng chỉ định giá đất phải mang bản chính để đối chiếu);

c) Chứng chỉ định giá đất đã cấp đối với trường hợp cấp đổi hoặc cấp lại Chứng chỉ định giá đất do bị mờ, rách, nát;

d) Giấy tờ có xác nhận của cơ quan công an hoặc UBND xã, phường, thị trấn đối với trường hợp bị mất Chứng chỉ định giá đất;

đ) Hai (02) ảnh màu cỡ 4x6 cm chụp trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày đề nghị cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ định giá đất.

3. Trình tự, thủ tục nhận hồ sơ và trả kết quả cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ định giá đất thực hiện theo quy định tại Điều 5 của Thông tư này".

 • Các quy định về cấp chứng chỉ bất động sản

  Các quy định về cấp chứng chỉ bất động sản

  Pháp luật hiện hành quy định tất cả cá nhân, tổ chức tham gia vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản phải tham gia khóa đào tạo và được cấp giấy chứng nhận của đơn vị đào tạo về môi giới bất động sản, định giá bất động sản, quản lý và điều hành sàn giao dịch bất động sản. Vậy, quy định cụ thể về cấp chứng chỉ bất động sản như thế nào?

Phương Vũ
 • Facebook
 • Chia sẻ
 •   Lưu tin
 •   Báo cáo

  Báo cáo vi phạm
   
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.